Kategorier
Action British Columbia Development Indigenous It's going down Uncategorized

#Wetsuweten Territory: Coastal Gaslink förbereder sig för att borra under Wedzin Kwa River

sep 18, 20

# Wetsuweten Territory: Coastal Gaslink Preparing to Drill Beneath Wedzin Kwa River

Rapport från Wet'suwet'en territorium i så kallat British Columbia som Coastal Gasli nk förbereder sig för att borra under floden Wedzin Kwa.

Kustgaslink förbereder sig för att borra under floden Wedzin Kwa och tvingar en fyra fot bred rörledning under vattnet i Wet'suwet ' en territorium. Floden ger näring åt alla våra territorier och rinner ut i havet.