Kategorier
Community Organizing It's going down Repression Solidarity Southern Mexico Uncategorized

Självorganiserad och dissident gatumarknad motstår statligt förtryck och precision i Oaxaca

nov 21,

Självorganiserad och dissident gatumarknad motstår statligt förtryck och precision i Oaxaca

Själv- organiserad och dissident gatumarknad i Oaxaca stad motstår statligt förtryck och precarity med ömsesidigt bistånd och solidaritet

The Covid – 19 pandemi har orsakat ökad arbetslöshet och social osäkerhet. Den ekonomiska krisen försämras och förstör kollektiv och individer. Flera av oss har lyckats överleva dagligen de senaste månaderna av egenproducerande föremål som vi har lagt ut till salu.