Kategorier
Engelskspråkig media Flip-book' images

'Flip-book' av bilder från Denver som skjuter på Patriot Rally visar händelsen när den löstes upp