Kategorier
Anarchist Movement Incarceration It's going down Political Prisoners Publication Uncategorized

Fire Ant: Anarchist Prisoner Solidarity # 7

8 nov 40

Fire Ant: Anarchist Prisoner Solidarity # 7

Fire Ant är en publikation med verk av anarkistiska fångar tillsammans med information om att stödja dem.

PDF för utskrift

Fire Ant är en kvartalsvis publikation med fokus på att sprida anarkistiska fångars ord och generera materiell solidaritet för våra fängslade vänner. Började som ett samarbete mellan anarkistiska fångar och anarkister i Maine, Fire Ant försöker höja materiellt bistånd till anarkistiska fångar samtidigt som man främjar kommunikation mellan anarkister på båda sidor om väggarna.

Utgåva nr 7 inkluderar konst av Sean Swain och Marius Mason; skrifter av Sean Swain, kamrat Z och Michael Kimble; och anteckningar om ett trädgårdsprojekt till minne av MOVE-medlem Delbert Africa.

Foto: Bill Austin